Utbildningar, Föreläsningar &Workshops

Ledarskap

Svåra samtal, krishantering, konflikthantering, positiv kommunikation, bemanning, schemaläggning m.m.

Konflikthantering

Svåra samtal, säga nej, beslutsfattning

Självkänsla

Bygga upp sig själv, tycka om sig själv, Bli ditt sanna jag.

Sorg

Myter om sorg, handskas med egen eller andras sorg, likheter och olikheter, beteenden m.m.

Kris och Trauma, Krishantering

Vad händer i Kris, Hur handskas jag med någon i Kris eller Trauma, Hur gör jag i grupp, vad är skillnad på Kris, trauma, sorg?

Positiv Kommunikation 

Skillnad på positiv och negativ kommunikation, hur använder jag det som bäst, varför är det bra med positiv kommunikation


Bokas i grupper, begär offert