Sorgbearbetning

Bearbeta sorg i grupp eller individuellt. 

Vad är sorg?

En förlust eller en obearbetad känslomässig läkning. 

En sorg kan vara: förlora en person i sitt liv, skilsmässa, förlora ett husdjur, förlora ett arbete, sjukdom (egen men även andras), livet blev inte som man tänkt sig, barndom m.m.

Det kan även vara positiva saker som: bröllop, student, få barn, utbildning, nytt arbete....

Att packa ur ryggsäcken med sina oförlösta förluster kan göra tyngden lättare.

Samtalsterapi

Inom samtalsterapi kan jag använda olika terapimodeller utifrån personens behov.


KBT: Man utgår från att människans tankar, känslor och beteende ömsesidigt styr och påverkar varandra och därmed finna lösningar på problemen här och nu.

Man har korta- och långsiktiga mål för behandlingen.

Behandlingsmetoderna är bl.a. effektiva vid av fobier, panikångest, depressioner, stresshantering, ätstörningar, tinnitus, smärta, beroendeproblematik, PTST eller bättre självförtroende och självkänsla.


ACT:  Inom KBT läggs fokus och kraft på tänkandet och på att förändra tankar. I ACT fokuseras det mer på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor för att kunna handla meningsfullt.

 

Inom ACT läggs stor tonvikt på sex psykologiska grundprocesser som bygger grunden för terapi och coaching baserat på ACT.


Kort kan man säga KBT-Framtid, ACT-Här och nu


KBT= Kognitiv Beteendeterapi

ACT= Acceptance and Commitment Therapy


Beroendeterapi

Är under utbildning, återkommer mer om detta.